Café Klare
Den første tanke...
 
[photogallery/photo00017745/real.html]

Kulturhuset er en arbejdsplads og et aktivitetstilbud for psykisk og fysisk handicappede  borgere.

Kulturhuset Rytterkasernen er del af Handicap- & Psykiatriafdelingen, Odense Kommune.